สามีทำร้ายร่างกาย

Last updated: 2018-01-14  |  2352 จำนวนผู้เข้าชม  | 

สามีทำร้ายร่างกาย

ว่ากันด้วยเรื่องของสามีภรร ยา ก็จะมีหลายมูลเหตุที่ขึ้นสู ่ศาล เรื่องการฟ้องหย่าก็เป็นอีก เรื่องหนึ่งที่ประชาชนนำมาฟ ้องจำนวนมาก มีหลายๆท่านถามมาในเพจว่า ถูกสามีทำร้ายร่างกายมานาน หรือบางคนโดนแทบทุกวัน ทนไม่ได้แล้ว สามารถฟ้องหย่าสามีได้หรือไ ม่ แล้วมีกฎหมายข้อไหนล่ะที่ยื นยันว่าสามารถฟ้องหย่าได้ วันนี้ทีมงานทนายประจำบ้านจ ะมาเฉลยข้อสงสัยให้ท่านทราบ
ตามประมาลกฎหมายแพ่งและพานิ ชย์ มาตรา 1516 เหตุฟ้องหย่ามีดังต่อไปนี้
(3) สามีหรือภริยาทำร้าย หรือทรมานร่างกายหรือจิตใจ หรือหมิ่นประมาทหรือเหยียดห ยามอีกฝ่ายหนึ่งหรือบุพการี ของอีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งนี้ ถ้าเป็นการร้ายแรง อีกฝ่ายหนึ่งนั้นฟ้องหย่าได ้
ดังนั้นแล้วตามหลักกฎหมายดั งกล่าวเปิดช่องให้สามีหรือ รรยา ที่ถูกอีกฝ่ายหนึ่งทำร้ายสา มารถฟ้องหย่าได้ โดยยื่นฟ้องต่อศาลเยาวชนและ ครอบครัว ทั่วประเทศ
กรณีตัวอย่างที่สามารถฟ้องห ย่าได้ 
(๑) คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 8611/ 2557 โจทก์ฟ้องหย่าจำเลยซึ่งเป็นสามีอ้ างเหตุว่า จำเลยทรมานร่างกายและจิตใจข องโจทก์ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1516 (3) โดยบรรยายฟ้องว่า จำเลยกระทำการเป็นปฏิปักษ์ด ้วยการใช้วาจาไม่สุภาพและทะ เลาะกับโจทก์โดยไม่มีเหตุผล เป็นประจำ จำเลยถือมีดทำครัวยืนขวางไม ่ให้โจทก์ออกจากบ้านและขู่จ ะฆ่าให้ตายหากไม่นำภาพถ่ายใ นอดีตของโจทก์มาให้และข่มขู ่จะทำร้ายโจทก์ด้วยอารมณ์รุ นแรงไม่มีเหตุผล ทำให้โจทก์หนีออกจากบ้านเพร าะเกรงจะถูกทำร้าย การที่โจทก์นำสืบว่า จำเลยใช้มีดขู่ให้โจทก์ยอมร ่วมประเวณีด้วย ทั้งๆที่โจทก์ไม่สบายและไม่ ต้องการร่วมประเวณี ทำให้โจทก์รู้สึกทรมานร่างก ายและจิตใจอย่างมาก จึงเป็นรายละเอียดแห่งเหตุห ย่าตามที่โจทก์กล่าวบรรยายใ นฟ้อง มิใช่การนำสืบนอกเหนือจากฟ้ องตามฎีกาของจำเลยแต่อย่างใ ด โจทก์มีสิทธิฟ้องหย่าจำเลยไ ด้
(๒) คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3007/ 2524 จำเลยทะเลาะกับโจทก์ และด่าโจทก์กับบิดามารดาโจทก์ว่า "อีดอกทอง อีหน้าส้นตีน พ่อแม่มึเฮงซวย กูอยู่บ้านนี้ไม่ได้แล้ว" และเมื่อโจทก์จำเลยแยกไปอยู ่ที่อื่น จำเลยยังด่าว่า "อีดอกทอง อีหน้าส้นตีน พ่อแม่ไม่สั่งสอน ทำกับข้าวเหมือนให้หมากิน" ทั้งยังด่าโจทก์เป็นผู้หญิง ไม่ดีอีกด้วย และใช้กำลังตบตีโจทก์จนหนีอ อกจากบ้าน จำเลยก็ยังตามไปตบตีโจทก์อี ก เช่นนี้ การกระทำของจำเลยดังกล่าวเป ็นการหมิ่นประมาทเหยียดหยาม โจทก์และบิดาโจทก์อย่างร้าย แรง และเป็นการทรมาณร่างกายและจ ิตใจโจทก์ อันเป็นเหตุฟ้องหย่าได้

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com